Nyitva tartás

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
palocportekak.hu
husk_logo_hu
husk_slogan_1sor_hu

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

LEADER Program 3. támogatási kör (2013)

1. Hány példányban kell benyújtani a projekt adatlapot?

A projekt adatlapot és mellékleteit az ügyfél 2 példányban nyújtja be személyesen vagy postai úton a megvalósítás helye szerint illetékes LEADER HACS-hoz.

2. Miért kell 2 példányt benyújtani a projekt javaslatból?

A projekt javaslat egyik példányát a HACS elhelyezi az iktatásában, a másik példányát a HBB döntés előkészítése során munkapéldányként használja: sokszorosítja, szkenneli, jegyzőkönyvi mellékletként alkalmazza, a HBB ülésen rendelkezésre bocsátja. A záradékolás alkalmával a benyújtott projekt adatlap a vizsgálat alapja a KR dokumentum mellet. Amennyiben a LEADER HACS az SZMSZ-ében rendelkezik arról, hogy elegendő 1 db projekt adatlap benyújtása az ügyfél részéről, úgy ebben az esetben a LEADER HACS-nak kell gondoskodni a megfelelő számú példányok rendelkezésre állásról annak érdekében, hogy munkapéldányként és iktatási példányként is nyilvántartásba kerüljön.

3. Lehet-e hiánypótoltatni a projekt adatlap kapcsán olyan részeket, amelyek miatt a projektjavaslat láthatóan elutasításra kerül (pl. az igényelt támogatás meghaladja az Intézkedési tervben meghatározottat)

A hiánypótlás a HBB döntéséhez szükséges információk bekérésére szolgál. Amennyiben az ügyfél nem az intézkedésben meghatározottak szerint nyújtja be tartalmilag a projekt ötletét, akkor a munkaszervezet ebben a formában is felterjesztheti a HBB-hez a projekt adatlapot, amely viszont nyilvánvalóan elutasításhoz vezet.

A projekt adatlapok optimális esetben a LEADER HACS munkaszervezetével való folyamatos kommunikáció mellett készülnek el. Ebben az esetben a LEADER HACS-nak minden lehetősége megvan arra, hogy felhívja az ügyfél figyelmét azokra a pontokra, amelyekre az ügyfélnek különös figyelemmel kell lennie, vagy már az előkészítés során hibásan értelmezett, vagy hibásan töltött ki. A LEADER HACS munkaszervezete nem értékeli a projekt adatlapokat, mindösszesen a döntéshozatalra készíti elő. Azaz ellenőrzi a Projekt adatlap hiánytalanságát mind kitöltés, mind a mellékletek szempontjából. A munkaszervezet szakmailag és HVS-hez való illeszkedés szempontjából nem vizsgálja a projekt javaslatot, azt a HBB az ülésén fogja megtenni. A HVS-hez nem illeszkedő projekteket a HBB utasíthatja el megfelelő indoklás mellett.

 

4. Lehet-e másolat a projekt adatlap és a mellékletei?

Az ügyfél a projekt adatlapot kettő, eredetiben aláírt példányban nyújtja be. A projekt adatlap mellékleteit a LEADER HACS természetesen elfogadhatja az irat kiállítója, vagy az ügyfél által hitelesített másolatként is, amellyel az ügyfél igazolja, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyező. Néhány esetben a LEADER Intézkedési tervben a HACS rendelkezett a mellékletek benyújtási módjáról, ebben az esetben a HACS által előírtak az irányadóak.

 

5. Hány árajánlatot kell benyújtani a projektjavaslat mellé?

Amennyiben a LEADER HACS a LIT-ben, a csatolandó mellékletek között meghatározta a benyújtandó árajánlatok darabszámát, akkor annak megfelelően kell a projekt adatlaphoz csatolni. Ha nem rendelkezett a benyújtandó árajánlatok darabszámáról, csak arról, hogy árajánlatot kell csatolni akkor egyet, abban az esetben viszont, ha nincs feltüntetve, egyet sem.

A pályázat esetében viszont a rendeletben foglaltaknak megfelelő formában két árajánlat szükséges.


6. Lehet-e hiánypótoltatni olyan dokumentumot, amely nem került az Intézkedési tervben feltüntetésre, de a döntéshez szükséges.

Nem. A HBB kizárólag azokból a dokumentumok alapján kell, hogy a döntését meghozza, amelyeket az Intézkedési Tervében csatolandó mellékletként bekért. Az ügyfelelt hátrányban hozhatja a többivel szemben, ha az indokolatlan, vagy a LIT-ben nem előírt további mellékleteket kér be a munkaszervezet és esetlegesen emiatt nem terjeszthető be a legközelebbi HBB ülésre, amely az eljárási idők betartása mellett optimálisan tervezhető. Az IH a LIT-ek jóváhagyás során felhívta a figyelmet a megfelelő számú és típusú mellékletek bekérésére, a HACS-ok pedig ezeket megalapozottan határoztak meg ennek megfelelően, így a benyújtás és hiánypótlás folyamatában erre már nincs lehetőség.


7. Kell-e figyelni azt, hogy a korábbi LEADER körökben beadott közösségi vagy vállalkozási jogcímeknél eddig hány db pályázatot adott be egy ügyfél vagy csak azt a szabályt kell figyelni, hogy egy szervezet összesen 3-at adhat be 2013-ban (2. § (10))

Nem kell figyelni azt, hogy hány vállalkozási és hány közösségi típusú projektet nyújtott be az ügyfél a különböző LEADER körökben, azt viszont kell figyelni, hogy a jelenlegi körben egy ügyfél legfeljebb (típustól függetlenül) 3 pályázatot nyújthat be. Ez a forrásgazdálkodás miatt is fontos! A különböző LEADER körökben benyújtott pályázatok számának vonatkozásában nincs összeszámítási kötelezettség.


8. A de minimis nyilatkozat a főlapon lesz, vagy külön kell róla nyilatkoznia az ügyfélnek?

A Főlapon kell erről az ügyfélnek nyilatkoznia.

 

9. Megbízási szerződéssel most nem lehet költséget elszámolni, pl. egy tábor esetében az oktatók díját?

A TK3-ban elszámolható a megbízási szerződés alapján kifizetett személyi juttatás, amennyiben a LEADER HACS ezt a LIT-ben nem tiltotta.

 

10. Mikortól lehet a befogadó végzést kiadni az ügyfél részére? Ez a rendezvények miatt érdekes, mert több rendezvény kerül megtartásra június végén és július elején. A rendelet szerint csak a pályázat befogadását követően kezdhető meg a rendezvény tartása, illetve a beruházás.

A LEADER rendelet alapján:

„ 6. § (2) A pályázatban szereplő projekt megvalósítása a pályázat befogadását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg.” A pályázat befogadásáról az ügyfelek befogadó végzést kapnak, amelyről a 2007. évi XVII. törvény a következőképpen rendelkezik:

„39. § (1) Egyes, az EMVA-ból finanszírozott jogszabályban, illetve pályázati felhívást tartalmazó közleményben meghatározott intézkedések esetében a kérelem benyújtását követően a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megállapítja, hogy a kérelem rendelkezik-e az értékelési eljárás lefolytatásához szükséges, jogszabályban, illetve pályázati felhívást tartalmazó közleményben előírt valamennyi tartalmi és formai kellékkel, és ezáltal rangsorba állítható-e (a továbbiakban: befogadás).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti kérelem befogadásáról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a befogadási nyilatkozat megküldésével értesíti az ügyfelet. A kérelem befogadása nem értékelhető úgy, hogy a támogatási feltételeket az ügyfél teljesítette.”

Ezek alapján a befogadó végzés a pályázat formai értékelését követően, az A1 ügyintézés lezárása után bocsájtható ki az ügyfél részére. Az ügyintézés időigényét tekintve a 2013. június és július hónapban tervezett projektek támogatással nem valószínű, hogy meg tudnak valósulni az említett hónapokban.


11. Amennyiben az ügyfél a HBB-től támogató nyilatkozatot kapott, és az az alapján benyújtott pályázata valamilyen okból elutasításra kerül, akkor beadhatja újra a pályázatot azzal a HBB nyilatkozattal, amit eredetileg kapott vagy újra be kell nyújtania az adatlapját a HBB-hez?

A projekt adatlap benyújtható a korábbi támogatási nyilatkozattal, a záradékolást kell megismételni. Ez alól kivétel, ha az ügyfél projektje lehatárolási ok miatt került elutasításra, ebben az esetben eredetileg sem lett volna kiállítható a HBB támogató nyilatkozat.

 

12. Záradékolás esetében amennyiben az ügyfél a HBB-től támogató nyilatkozatot kapott, és az az alapján benyújtott pályázata valamilyen okból elutasításra kerül, akkor beadhatja újra a pályázatot azzal a HBB nyilatkozattal, amit eredetileg kapott vagy újra be kell nyújtania az adatlapját a HBB-hez?

A projekt adatlap benyújtható a korábbi támogatási nyilatkozattal, de a záradékoláshoz a projektet át kell dolgoznia az ügyfélnek. A záradékoláskor az elutasítás indokát ismertetni kell az ügyféllel, hogy az átdolgozáshoz támpontot kapjon.

 

13. Amennyiben az ArtisJus részére jogdíjat szükséges fizetni, és ezt kívánja elszámolni a pályázó, az „jogszabályban meghatározott árnak” (35/2013. 4. § (11) a)) minősül-e és elegendő egy árajánlat csatolása a pályázathoz?

Amennyiben a jogdíj mértéke jogszabályban rögzített, akkor nem kell árajánlat.

 

14. Jól értjük-e, hogy az Annex 1-es termékek elsődleges termelésére vagy feldolgozására irányuló helyi termékes projektek, amennyiben a LEADER Intézkedési Tervben meghatározott követelményeknek megfelelnek (pl. lekvárkészítéshez stb. kapcsolódó projektek) támogathatóak?

A LEADER-ben sem támogatható, ahogy a rendelet azt ki is mondja, elsődleges termelés és elsődleges feldolgozás, kivéve ha az helyi termék előállításhoz kapcsolódik, vagyis a projekt eredményeként helyi termék jön létre.

 

15. Ugyanígy kérdés, hogy a pálinkafőzéssel kapcsolatos projektek jelenleg támogathatóak-e (mikrovállalkozásban legutóbb támogatható volt)?

Igen támogatható, ha az intézkedésben megjelenített lehatárolásoknak megfelel és LEADER szerű a projekt, valamint illeszkedik a HVS-hez.

 

16. A 2011-es LEADER-ben a rendezvényekhez kapcsolódóan az alapanyag költségek külön voltak nevesítve, mint elszámolható költségek. Jelenleg nem látunk rá tiltást. Kérdésünk, hogy van-e egyéb olyan rendelkezés, ami tiltaná az alapanyag elszámolását?

Nincs olyan rendelkezés, ami az alapanyag elszámolását tiltaná.