Nyitva tartás

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
palocportekak.hu
husk_logo_hu
husk_slogan_1sor_hu

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail:*
E-mail mégegyszer:*
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 • JoomlaWorks Simple Image Rotator

A 36 Jó Palóc Egyesület feladata, tevékenységi körei

 

A 2007-2013 közötti időszakban a vidékfejlesztési források lehívásának érdekében a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendeletének megfelelően az előzetesen elismert akciócsoportoknak non-profit jelleggel működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát kellet megalakítaniuk. 8Palóc + 28 előzetesen elismert akciócsoport 74 tagja 2008. június 3-án megalapította a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesületet.


Az egyesület kiemelt céljai:

 

 • Hozzájárulni azokhoz az európai programokhoz, amelyek hozzásegítik a vidéki térségeket a konkrét fejlesztésekhez, a népességmegtartó képesség javításához.
 • A vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése a fenntartható fejlődés elősegítése.
 • A gazdasága fellendítésének, a munkalehetőségek érdemi bővülésének, a megélhetés biztonságának támogatása, a szövetkezés és újra szövetkezés elősegítése.
 • Hozzájárulás a fejlesztési források hozzájutásához és azok hatékony felhasználásához.
 • A vidék értékeinek, tárgyi és szellemi kultúrájának megismertetése a helyi közösségekkel, a vidék vonzóbbá tételének elősegítése.
 • Tapasztalat- és információcsere biztosítása részben LEADER akciócsoportok, részben hazai és további uniós tagországok között.
 • Különféle rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék, szervezése, kiadványok, tanulmányok megjelentetése.

Az egyesület tagjai 14 fős elnökséget és felügyelő bizottságot választottak.

A tisztségviselők névsora:

Elnök: Gecse Ákos, Kazár Község Önkormányzata

Alelnök: Tóth Gabriella, Sóshartyán Község Önkormányzata

Elnökségi tagok:

Dr. Miklós Zoltán, Mihálygergéért Alapítvány

Géczy Gyula, Ba-Und-Garden Kft.

Torák Károly, Torák Farm Tours Kft.

Baksa Sándor, egyéni vállalkozó

Juhász Tamás, TETT Alapítvány

Lénárt Dezső, Etes Község Önkormányzat

Pálinkás Sándorné, Tarnamenti Hagyományőrző Egyesület

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Bodor Ernőné, Mátranovák Község Önkormányzata

Tagok:

Becskereki Tamás, Nógrád Megyei Pálinkabarátok Köre

Szemerády Miklós, Szepo Kft.

Kővári Lászlóné, Dorogháza Község Önkormányzata

Jakab Pál, Tarna '91 Kft.

palocminta

Az ÚJ Magyarország Vidékfejlesztési Program  LEADER fejezetének végrehajtásában közreműködő

Helyi Bíráló Bizottság tagjai:

Gecse Ákos

Tóth Gabriella

Lénárt Dezső

Géczy Gyula

Bakos Gyula

Dr. Miklós Zoltán

Pálinkás Sándorné

Szentes Attila

Torák Károly

Bodor Ernőné

Becskereki Tamás

Szemerády Miklós

Kővári Lászlóné

Jakab Pál

Póttagok:

Baksa Sándor

Dénes Nándor

Tóth Zoltán

Juhász Tamás

 

A Hely Bíráló Bizottság eljárásrendje és az ehhez kapcsolódó formanyomtatványok elérhetők a "Dokumentumok" menüpontban.

palocminta

A szervezet 2008. szeptember 29-én kapta meg a hivatalos értesítést arról, hogy a „Palócföld könnyei és gyöngyei” elnevezésű Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát a Minisztérium támogatásra méltónak ítélte meg, s az egyesületet LEADER akciócsoportként működhet tovább a 2007-2013 közötti időszakban.

Az Egyesület az FVM előírásának megfelelően munkaszervezetet működtet 6 főállású alkalmazottal. A munkaszervezet feladata:

 • az ÚMVP III-as és IV-es tengelyéhez kapcsolódó források lehívásának elősegítése
 • a HVS éves felülbírálatában való részvétel
 • projektek generálása
 • információ szolgáltatás biztosítása a magán-, a civil-, a köz-, és a vállalkozói szféra szereplőinek
 • tájékoztató fórumok, konferenciák szervezése
 • támogatási- és kifizetési kérelmek összeállításának segítése
 • projektek előkészítése
 • tanulmányok készítése.

Munkaszervezet vezető: Bári Péter

Pénzügyi munkatárs: Notgelfer Éva

Munkatársaink az alábbi településeket segítik:

Bárna, Cered, Dorogháza, Kisbárkány, Lucfalva, Kazár, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraterenye, Mátraszele, Mátraverebély, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Nemti, Rákóczibánya, Sámsonháza, Szilaspogony, Szuha, Vizslás, Zabar Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kishartyán, Litke, Mihálygerge, Ságújfalu, Sóshartyán, Somoskőújfalu, Szalmatercs

Az Egyesület Alapszabálya

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2011.

Közhasznúsági jelentés 2014.

palocminta

Dokumentumok

Belépési szándéknyilatkozat és tagfelvételi kérelem formanyomtatvány

123-2009 FVM rendeletmódosításaa HACS-ok finanszírozásáról

141-2008 FVM rendelet a HACS-ok finanszírozásáról

Bírósági végzés az egyesület nyilvántartásba vételéről

FVM határozat az Akciócsoport elismeréséről

IH-HACS együttműködési megállapodás

MVH támogatási kérelemnek helyt adó határozat

MVH tanúsítvány az akkreditációs feltételeknek való megfelelésről