II. évfolyam, XI. szám. 2009. augusztus 11.
HungaroFalu a Hungaroringen és a Budai Várban
A 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület is bemutatkozott a Hungaroringen és a Budai Várban felépített HungaroFaluban, amely július 24-26. között, a Forma 1 Magyar Nagydíjjal egy időben várta ez érdeklődőket. A háromnapos rendezvényen az országban működő LEADER közösségek bemutatták a magyar vidék értékeit, legkiválóbb termékeit, jellegzetes ételeit, specialitásait. A LEADER faházakban a Helyi Akciócsoportok mellett megjelentek a LEADER térségek turisztikai szolgáltatói, helyi terméket előállító kisvállalkozói, népi kismesterei, valamint hagyományőrző csoportjai is. Térségünket a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület munkaszervezetének kollégái mellett Pálinkás Sándor ceredi mézlovag - bemutató méhészetében előállított különféle ízesítésű mézekkel,..

További információk

Falunap Kisbárkányban
Kisbárkány Község Önkormányzata augusztus 2-án, vasárnap falunapot rendezett az ÚMVP támogatásával. Térségünkből összesen hét település (Etes, Karancsalja, Kazár, Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza és Nagykeresztúr) nyert az úgynevezett Falunap pályázaton. Nagykeresztúr, Kazár, Márkháza és Karancsalja után ezúttal Kisbárkány rendezett falunapot az ÚMVP támogatásával. Az egész napos programot a település polgármestere, Edőcs László nyitotta meg ünnepélyesen. Ezt követően került sor a Kisbárkány és Nagybárkány közötti, uniós forrásból felújított út átadására. A szalagátvágás után Beer Miklós váci megyéspüspök megáldotta a 2,4 km-es útszakaszt...

További információk


A LEADER program
A vidékfejlesztés új lehetőségeit rejtő LEADER program az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezése, melynek célja a térségi belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása, a helyi vidékfejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása. Különlegessége, hogy a helyi problémák megoldását az ott élőkből alakult úgynevezett akciócsoportok irányításával és aktív közreműködésével valósítja meg. A LEADER program legfontosabb jellemzője az alulról jövő, újszerű kezdeményezések felkarolása, ezért a térségek rendelkezésére álló támogatási keretösszeg projektszintű elosztásáról a Helyi Akciócsoportok döntenek...

További információk

Közgyűlés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia módosításáról
A 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület augusztus 10-én a kazári Magtár Közösségi Házban tartotta közgyűlését, melyen módosították szervezet Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósága ugyanis a LEADER Akciócsoportoktól a korábbi tervek módosítását kérte. Ennek oka az, hogy az akciócsoportoknak saját vidékfejlesztési stratégiájukra épülő rendeletet kell alkotniuk az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV-es tengelyére vonatkozóan. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló LEADER rendelet-tervezet áttanulmányozására és véleményezésére már több alkalommal kérték az érintetteket. A legfontosabb feladat a rendelet - amely szabályozza a támogatások tárgyát és mértékét, a kérelmek benyújtásának szabályait és időszakait, az elbírálás módját és a kifizetési kérelmek benyújtásának feltételeit - és a stratégia összhangba hozása. Ennek megfelelően az ülésen módosították a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, pontosították a támogatható tevékenységeket és a pályázók körét, a célterületek között átcsoportosították a rendelkezésre álló keretösszeget...

További információk