II. évfolyam, X. szám. 2009. július 29.
Novohrad - Nógrád Geopark
A határokat nem ismerő Geopark kialakításának gondolatát a '90-es évek végén fogalmazták meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai szlovák szakemberekkel közösen. A tervezés érdemi munkálatai 2005-ben kezdődtek meg. 2007 végére mindkét oldalon elkészültek a szakmai tanulmányok, majd 2009. május 27-én megalakult a Nógrádi Geopark Egyesület, amely a magyarországi szereplőket fogja össze. A komoly szakmai és társadalmi támogatást élvező szlovák-magyar kezdeményezés a történelmi Nógrád Vármegye egy részét öleli fel. A Novohrad Nógrád Geopark területe 63 magyarországi és 28 szlovákiai települést foglal magába...

További információk

Folytatódnak a magyar-szlovák határon átnyúló fejlesztések
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériuma pályázatot hirdetett a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében. A pályázati felhívás keretében lehetőség nyílik határon átnyúló üzleti együttműködés támogatására, fenntartható gazdasági fejlődés, turizmus, humán-erőforrás fejlesztés, oktatás, kulturális és innovációs együttműködések, környezet- és természetvédelem, kommunikációs és egészségügyi fejlesztés, valamint infrastruktúrafejlesztések megvalósítására....További információk


Helyi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezet létrehozása
Salgótarján Központú Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozására nyújtott be pályázatot 12 konzorciumi partner 2008. szeptember 25-én az ÉMOP 2008-2.3.1 keretében. Akciócsoportunk területéről Kazár, Karancsalja, Karancslapujtő és Somoskőújfalu települések önkormányzatai csatlakoztak a kezdeményezéshez. A kiírás célja az, hogy egységes szakmai elvek mentén a Regionális Operatív Programban biztosított támogatási lehetőségeken keresztül megteremtse a magyarországi turisztikai szervezeti rendszer helyi szintű átalakulását, ösztönözze az alulról jövő turisztikai kezdeményezéseket ...


További információk

Civil szervezetek parlagfű mentesítési tevékenységének támogatása
A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a 2009. évi országos parlagfű-mentesítési program keretében hirdetett pályázatot a civil szervezetek parlagfű mentesítési tevékenységének támogatására. A pályázat célja a fertőzött területek felderítése, a mentesítés ellenőrzése, valamint a lakosság tájékoztatása. Térségünkből a Dobroda -és Ménes völgyi Mikrotérségi Egyesület által benyújtott pályázatot tartották támogatásra érdemesnek a kiírók. A DOMESZ 447.300 forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyert programja megvalósítására, melynek keretében fűkaszák és munkavédelmi felszerelések beszerzése mellett szórólapok is készülnek.


További információk